‘Fizika’

Ruski Naučnici – na korak do Bežičnog prenosa energije Nikole Tesle

…Šta su to zapravo uspeli da urade ruski naučnici?  Uspeli su ono što nije uspelo nikome od Teslinih vremena do sada… … Ono po čemu se ovaj sistem bitno razlikuje od postejećih je činjenica da tokom prenosa energije nema skoro nikakvih gubitaka…. Delo Nikole Tesle zaista je nepresušan izvor inspiracije kako za brojne amatere, entuzijaste […]

U susret 104-toj godišnjici … jubilarna 100-ta Hipoteza o uzroku Tunguske eksplozije!

Ako je nešto veliko u Sibiru, onda mora da je najveće na Svetu!? I … bilo je! Piše Nebojsa Hafizovic: Središte eksplozije je bilo na visini od oko 8 kilometara. Procenjena temperatura u središtu eksplozije je bila preko 3000 stepeni celzijusovih. U trenutku, oslobođena energija je procenjena na 15 do 20 Megatona, odnosno sigurnih, 1000 […]

KVANTNA FIZIKA POTVRĐUJE SNAGU MOLITVE

Molitva u suštini menja stanje kolektivne svesti. Ona može da promeni i menja evoluciju  u prostoru i vremenu čak i kvantno-holografskog univerzuma kao izolovane celine. http://www.dejanrakovic.com/ Intervju objavljen u januarskom broju Geopolitike na temu fundamentalnog kvantno-informacionog holistickog pogleda na slobodnu volju i molitvu, uz osvrt na duboku kvantno-informacionu holisticku prirodu Tesline kreativnosti… Fenomen svesti još […]

Iskakanje iz voza …

…autor ovih redova, bežeći od političkog ludila, koje je ovladalo svetom, pokušava da nepolitičkim prilazom, zasnovanom na fizici složenih sistema, ukaže da se nazire njegov kraj… Prof. dr.  LJUBO RISTOVSKI Kada je reč o odnosu prema istraživanjima društvenih, socijalnih, ekonomskih i političkih procesa, skoro po pravilu se suočavamo sa ambivalencijom. Neki te procese istražuju sa […]

Teslini Ne-Hercijanski talasi i “Srce Mudrosti”!

…evo neobične podudarnosti koja ukazuje na to da su Teslini talasi POTPUNO saglasni fundamentalno ontološkim principima Prirode! Odavde zapravo i proistiće, mogućnost njihove velike korelativnosti sa svim makro i mikro objektima, uključujući i sve forme kosmičkih bio-struktura. Piše dipl. Inž. Goran Marjanović Malo je onih koji veruju u stvarno postojanje Ne-Hercijasnskih talasa Nikole Tesle a njihova […]

Priroda (talasa) suptilne energije

…Skalarne energije ponekad deluju više kao specifična oblast (dela prostora) nego kao neki (stacionarni) talas. Umesto ”pomeranja” trbuha (vrha) i čvora (doline) talasa duž žice gitare npr., skalarni talasi imaju tendenciju da svoju okolinu „napune“ nekim posebnim svojstvima… …Nakon dugogodišnjeg proučavanja Teslinog rada, kroz brojne eksperimente, inž. Goran Marjanović je uspeo da reši tajnu Tesline […]

Global Scaling – osnova jedne nove nauke

…Harmonija je ono što drži sve na okupu… …Nužno je rađanje novog naučno-prirodnog pogleda na svet, kako bi nauka i društvo uspeli da se reformišu… Nije energija  „Velikog praska“ to što drži univerzum stabilnim, već u univerzumu postoji sinhronizujuća vibracija – tvrdi dr. Hartmut Miler (Dr. Hartmut Müller).  Ta vibacija omogućuje opstanak celog univerzuma sa […]

Zen i fizika – paradoks

… jedna dosadna, fundamentalna nauka prerasta u napetu dramu sa elementima akcionog i horor filma pretrpanog paradoksima… Piše: Nebojša Icić, teorijski fizičar Elektroni se rasejavaju na difrakcionoj rešetki kao talasi, svetlost se propagira talasno a  emituje i apsorbuje  korpuskularno, neodređenost postaje suštinska osobina mikro sveta, singulariteti svrdlaju postojeća znanja i prostor, vreme se rasteže sa […]

Etarska fizika i relativizam

Za i protiv postojanja etra:  John Worrell Keely i Albert Einstein Piše: prof. dr. Velimir Abramović “Jos pre otkrića radio-aktivnosti, posle godina i godina dubokog razmišljanja, došao sam do zaključka da čvrsta materija ne sadrži nikakvu drugu energiju, osim one koja je primljena ili se prima iz spoljne sredine. Vec početkom devetnaestog veka bilo je […]

TEORIJA PRA-REČI – BOŽIJA FIZIKA

Spektakularni rezultati teorije Pra-reči je da iz razloga visoke simetrije Hiperprostora u njemu egzistira jedan izvor iz koga su se razvile sve prostorno-vremenske strukture i kroz to sadržana energija i materija…. …Iz rezultata svojih posmatranja je dr. Mihael Kenig izveo fizički dokaziv model za besmrtnost ljudske duše i takođe dao prilog kliničkim rezultatima medicinskog posmrtnog […]

INTELIGENTNE ETERSKE ENERGIJE

„Imajući u vidu izvršene eksperimente i sudeći po onome na šta nam ukazuje Model KGE – Inteligentne etarske energije, iako nama čulno nedostupne i (za sada) teško merljive  – ipak su deo naše Realnosti a Tesline tehnologije će, najverovatnije, biti osnov najsavremenijih tehnologija 21. veka.” Autor: dipl. inž. Goran Marjanović Prema klasično naučnim saznanjima, postoje […]

Senzacionalni naučni dokazi postojanja eterskog polja

Priredila: Branka Mraz U okviru 11. Simpozijuma DGEIM u Heidelbergu dr. Volkamer je održao jedan značajan govor. On već dri decenije sprovodi istraživanja u graničnim oblastima svesti i materije. Njegove revolucionarne teorije značajno doprinose proširenju vidika u prirodnim naukama i objedinjuje oba velika pravca u fizici: Kvantnu mehaniku i Teoriju relativiteta. Pristup problemima bazira na […]

METAFIZIKA I KOSMOLOGIJA NAUČNIKA NIKOLE TESLE

“Ne radim više za sadašnjost već za budućnost!” rekao je Tesla okupljenim novinarima u Njujorku pre više od sedam decenija, “Budućnost je moja!” Piše: Velimir Abramović – Iz shvatanja da naučni principi egzistiraju i van oblasti ljudskog saznanja sledi i posebnost Teslinog odnosa nepristajanja na usvojena i ogledima verifikovana naučna znanja, kao i na tzv. […]

Japanski istraživači potvrđuju: Kao i sve živo i ljudsko telo zrači

„Ljudsko telo doslovno svetluca“, ukratko su japanski obuhvatili istraživači rezultate svojih istražiavanja. Ispitali su više muškaraca sa takozvanim CCD kamerama. To se postiglo zahvaljujući specijalnim čipovima ohlađenim na -150°C i posebnim sistemom sočiva. Osobe su bile snimane u vremenskom periodu 10h do 22h. Pokazala se emisija svetla od 500 do 700 nanometara  što je za […]

“Gravitational Energy Corporation” nagradila našeg pronalazača

Američka kompanija “Gravitational Energy Corporation” sa sedištem u saveznoj državi Ohajo, 22. marta 2010. nagradila je akademika Veljka Milkovića dodelivši mu vlasničke akcije i promovišući ga u suvlasnika istoimene firme zbog zasluga na istraživanju tehnologija i uredjaja sa pogonskim klatnom. Podelite članak: